Over 3.000 frilansere og selvstendig næringsdrivende har søkt kompensasjon

foto