Sturgeon: Skottland må kartlegge sin framtid som en selvstendig, europeisk nasjon