Rykket ut etter observasjon om «pistollignende gjenstand»