Storbritannia og Canada innfører sanksjoner mot kuppmakere

foto