Brann i flermannsbolig på Kongsberg under kontroll