Det sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

– Tromsø kommune er i en veldig alvorlig økonomisk krise. Vi må ta grep på både lang og kort sikt for å snu skuta, sier Steinveg.

Administrasjonssjefen la fram den såkalte Økonomorapport II på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag. I rapporten pekte hun på at kommunen har brukt 102,9 millioner kroner mer enn budsjettert.

Tallet blir imidlertid noe mindre dramatisk etter at man har regnet inn økt skatteinngang, lavere pensjons- og lønnskostnader og lavere rente- og avdragskostnader. Det justerte merforbruket blir da 60 millioner kroner totalt.

Har ikke penger på bok

– Det er penger som vi ikke har mulighet til å dekke inn i år eller neste år ettersom vi har veldig små økonomiske reserver, sier Steinveg.

Hun varsler derfor full stopp på utgiftssiden for innkjøp, nyansettelser og kurs og konferanser – såframt det ikke er absolutt nødvendig. I tillegg varsler hun en gjennomgang av den kommunale virksomheten.

– Vi må se på hvordan vi kan styre ned virksomheten slik at den er tilpasset inntektene. Vi må ha en gjennomgang av våre tjenester for å se hva vi kan styre ned, sier administrasjonssjefen.

Hun vil ikke peke på enkeltområder eller tjenester som kanskje må kuttes på eller strykes helt og holdent.

Må trolig kutte i tilbudene

– Vi må vurdere om vi skal tilby ikke-lovpålagte oppgaver. Jeg vil ikke si noe om hvor vi kan finne disse, men det vil ikke være et enkeltområde – vi må ta dette sammen i kommunen, sier hun.

Det er allerede satt i gang at arbeid med å snu enhver stein i den kommunale organisasjonen, og dette skal munne ut i innsparinger og effektiviseringer.

– Det er et arbeid som vi er nødt til å gjøre sammen med de ansatte, sier Steinveg.

Hun kan imidlertid ikke garantere at det ikke går mot oppsigelser.

– Nei, det kan jeg ikke love. Det er noe vi må komme tilbake til, sier hun.

For høyt tjenestenivå

Samtidig stikker hun ikke under stol med at de kommunale tjenestene i kommunen koster for mye – sammenlignet med andre storbykommuner.

– Om vi ser på de såkalte ASSE-kommunene så bruker vi langt mer penger på våre tjenester enn i de sammenlignbare kommunene. Det kan vi ikke fortsette med – vi må tilpasse virksomheten til inntektene vi har, sier hun.

– Vil du foreslå oppsigelser av ansatte?

– Jeg kan ikke garantere at det ikke blir oppsigelser, men dette er noe vi skal drøfte med de ansatte og med politikerne, sier Steinveg.

foto
ØKONOMIRAPPORT: Foto: Ronald Johansen / iTromsø