I løpet av høsten 2014 har prosjektleder Rebekka Brox Liabø i kulturnæringsbedriften Rulleramp reist rundt til ulike skoler i Troms og Finnmark for å avholde skriveverksted.

531 elever deltok, og deres over 1000 tekster har blitt utgangspunktet for forestillingseventen «Snakk for deg sjøl», som settes opp mellom 19. og 21. mars på Hålogaland Teater.

Frafall

Tematikken er frafall fra den videregående skolen og utgangspunktet er at ungdommene selv skal få sette ord på det de mener.

– Vi har gitt oss selv et oppdrag – å la ungdommene snakke for seg selv. Jeg har jobbet med frafall i skolen i mange år gjennom Rulleramp, og er nysgjerrig på temaet, men ungdom snakker ikke så mye om det selv. Det er ofte andre som snakker om det, sier Liabø.

– Dette er ei gruppe som ikke så ofte blir hørt, legger Rakel Nystabakk til.

Skoletime

Prosjektet «Snakk for deg sjøl» omfatter både skriveverksted, kurs, forskningsarbeid og kunstnerisk arbeid.

– Vi vil undersøke tematikken på ulike måter, og blant annet se om teateret kan være en arena for samfunnsdebatt, sier Liabø.

Forestillingseventen skal bygges opp som en skoletime, i hovedsak baseres på ungdommenes tekster fra skrivekurset, men også inneholde fakta, egne skolehistorier og et friminutt. På scenen skal det kunstneriske teamet, bestående av Liabø, Nystabakk, Kristina Junttila og Linda Nilsen, stå, sammen med to ungdommer. De spiller ikke roller, men skal alle være seg selv.

– Vi har ingen løsning å komme med, men dette skal være et rom for å stille spørsmål, sier Junttila.

Motiverte

Liabø opplevde at ungdommene var veldig motiverte da de jobbet med tematikken i skrivekurset.

– Dette er noe som handler om dem, om hvordan livene deres er, hvordan de mestrer eller ikke mestrer. Det føles veldig meningsfylt, sier Liabø.

Hun mener forestillingseventen passer for alle som enten går på skole, har gått på skole, eller kjenner noen som går på skole.

Kurs

I forbindelse med eventet skal det også arrangeres debatt, samt kurs i forumteater i regi av HATS. Her skal ungdom fra 13 til 17 år få mulighet til en innføring i forumteater som metode, og kurset er åpent for alle.

– Vi har allerede fått 13 påmeldte av dem som også deltok i skrivekurset, men vi ønsker oss enda flere. Man trenger ikke å ha noen erfaring fra teater for å delta, sier Hanne Vassbotn, som er produksjonsassistent i Rulleramp.