– Tromsø står overfor store trafikk- og miljøutfordringer. Økende trafikk har ført til økende utslipp av CO2 og NOX, som skaper både globale og lokale miljøproblemer. En rekke tiltak må til for å snu denne utviklingen, skriver kommunestyremedlemmet fra Venstre.

Skandfer legger fram følgende forslag:

1. Tromsø Kommunestyre ønsker at elbiler skal kunne benytte seg av strekninger som i dag er forbeholdt buss og taxi i Tromsø.

2. Kommunestyret ber byrådet om å få dette effektuert så raskt som mulig.

3. Kommunestyret ber byrådet rapportere tilbake til kommunestyret innen 3 måneder.