Asylsøknader fra kristne konvertitter skal granskes