Ukjent årsak til fjøseksplosjon i Gudbrandsdalen

foto