700 millioner kroner til sikring av regjeringsbygg