Statsministeren har mottatt budskapet om Bjørn Inge Mos bortgang med sorg.

På sin Facebook-side skriver han:

«Bjørn Inge var en nær partikamerat og en politisk bauta fra nord, som vil bli dypt savnet i hele landet, i Arbeiderpartiet og på tvers av partiskillene.

Bjørn Inge har innehatt de fleste verv man kan ha i politikken; i kommune, fylke og sentralt i Arbeiderpartiet. Uansett rolle var han stødigheten selv; samlende, handlekraftig og reflektert. Da han sa ja til å bli fylkesrådsleder i en krevende situasjon med tvangssammenslåing av Troms og Finnmark, viste han fra første stund at han var rett person til oppgaven. Han bygget broer og var en politiker folk hadde tillit til og respekt for.

Han var sterkt forankret i sosialdemokratiet og brant for at det sosiale samfunnsansvaret skulle styrkes, ikke bygges ned. Han kjempet for lokalt eierskap og en aktiv næringspolitikk i nord og bidro sterkt i utviklingen av en ambisiøs nordområdepolitikk for Arbeiderpartiet og landet. Han hentet sin klokskap fra mange erfaringer i livet og delte den med en ro og ekte innlevelse i andres liv og erfaringer, alltid med en lun humor.

I politikken møter vi mange ulike mennesker som alle setter spor, hver på sin måte. For meg ble Bjørn Inge en kamerat i ordets fineste forstand. Lojal, ærlig og oppmerksom. En jeg alltid kunne ringe for å få gode råd og klare tilbakemeldinger; en raus, varm og klok venn som jeg kommer til å savne.

Hele Arbeiderpartiet sørger i dag over Bjørn Inge Mos bortgang. Våre tanker går til familien og hans nærmeste».