Prestbakmo gjenvalgt til sentralstyret i Senterpartiet

foto