17 utrykninger fra Alta eller Bodø kan ende opp med å koste like mye som å drifte egne redningsdykkere. Bare i 2021 hadde Tromsø 84