13 tromsøbilister må punge ut med 5.850 kroner hver