Dansk kommisjon anbefaler å suspendere behandlingsgarantien