Evakuert melkebonde måtte forlate 300 storfe etter nye sprekkdannelser i Gjerdrum