- Det synes vi er altfor lang tid. Det burde være mulig å få fortgang i saken slik at vi kan få bygget disse avlastningsboligene raskere, sier Audny Anke, leder i brukerrådet ved Nansenveien.

Hun oppfordrer også kommunen til å jobbe raskt med planene for nye avlastningsboliger.

– Å være nødt å vente helt til 2017 er veldig belastende. Kommunen burde kunne løse saken lenge før den tid, sier hun.De pårørende ved Nansenveien krever at kommunen tar dem med på råd når det skal etableres et midlertidig tilbud til brukerne.

Foreslår å leie privat

Anke mener at det er viktig å samle både brukere og personal på ett egnet sted istedenfor å spre tilbudet over hele byen.

– Vi har foreslått at man skal leie en etasje i Elisabeth-senteret og etablere et tilbud der helt til kommunen har egne nye lokaler, sier hun.

Hun mener at stengingen av Nansenveien er noe som de pårørende har sett komme - og som får store konsekvenser for dem og deres barn.

– Det som har skjedd bunner i at kommunen drevet et tilbud i uegnede lokaler i mange år. Når man nå må stenge lokalene akutt så går det ut over våre barn, sier Audny Anke, leder i brukerrådet ved Nansenveien.

Nå skal brukerne få et midlertidig tilbud i andre lokaler, og Anke er kritisk til hvordan dette har skjedd.

Vil involveres

– Vi har ikke fått være med på beslutningen, og det er svært tilfeldig hvordan informasjon til de pårørende er gitt, sier hun – og viser blant annet til at hun som leder i brukerrådet ikke har fått all informasjon.

Nå krever hun at brukerrådet skal involveres i den videre prosessen når midlertidige lokaler skal finnes.

– Det skapes uro og utrygghet når brukerne må flyttes på. Dette handler om barn og unge med store funksjonsnedsettelser, sier Anke.

Vedtaket om å akutt-stenge de åtte plassene i Nansenveien 59 kom raskt.

– Det ble oppdaget omfattende vannskader i et gulv og med tanke på den øvrige forfatningen som bygningen er i så fant vi ut at vi måtte stenge, sier kommunaldirektør Eva T. Olsen.

Campinghytter og TUIL Arena

Det har vært i alt åtte avlastningsplasser i Nansenveien fordelt på til sammen 28 brukere.

For disse har kommunen klart å finne åtte nye plasser: på Tromsdalen Camping, i Ishavsveien, samt på Tindfoten – kommunens leielokaler på TUIL Arena i Tromsdalen.

– Det er en akutt og midlertidig løsning på behovet akkurat nå. På sikt skal vi få til mer ordnede forhold, sier Olsen.

Kartlegger behov

Kommunen har drøftet situasjonen med de pårørende til brukerne av Nansenveien.

– Vi har prøvd å kartlegge hver og ens behov og skal prøve å få til så gode løsninger som mulig for de enkelte, sier Olsen.

Ifølge enhetsleder for omsorgstjenesten på Sør-Tromsøya, John Pedersen, så har man klart å få til en fungerende ordning den nærmeste tiden.

– Vi er blitt enige om at fire av brukerne får avlastning i sine hjem, mens resten er overflyttet til de midlertidige lokalene, sier han.

92 mill. til nybygg

Fra mandagen av vil det være fire avlastningsplasser på campingplassen, to i Ishavsveien – og to plasser i lokaler som ennå ikke er avklarte.

– Det vil ikke være på Tindfoten som er et dagsenter. Vi vil på sikt prøve å få samlet plassene på ett sted, sier Pedersen.

Eva T. Olsen håper at det skal kunne stå klart helt nye omsorgsboliger i 2017.

– Det er satt av penger i kommunens økonomiplan og vi vil nå gå i gang med planleggingsarbeidet. Vi må få på plass en løsning på sikt for denne gruppen brukere, sier hun.

Sårbar gruppe

– Det er en sårbar gruppe med til dels veldig store behov. De skal ikke trenge å flytte for ofte, sier Olsen.

Stengingen av Nansenveien får også andre konsekvenser, fortsetter hun.

– Vi er nødt til å styrke bemanningen som følge av dette. Hvilke de økonomiske konsekvensene blir er for tidlig å si, sier hun.

foto
KRITISK: Leder i brukerrådet ved Nansenveien, Audny Anke, krever fortgang i byggingen av nye avlastningsboliger. - Vi krever også sterkere inflytelse over prosessen, sier hun. Foto: Christer Pedersen
foto
VANNSKADE: Det er vannlekkasje i dette vaskerommet som har ført til så omfattende vannskader at kommunen er nødt til å stenge avlastningsboligene i Nansenveien, forteller enhetsleder John Pedersen og kommunaldirektør Eva Tungeland Olsen. Foto: Ronald Johansen