Undersøkte mulig skred på Kvaløya: Luftambulansen fant ingen skredaktivitet