Legemiddelverket tilbakekaller insulinpenner

foto