I Kattfjord på Kvaløya er arbeidet for lengst startet med å etablere vindparken på Raudfjell og Kvitfjell. Når den står ferdig i oktober 2019, skal den kunne produsere i snitt 750 GW. Det er nok til å forsyne en by på omtrent 50.000 innbyggere.

I mai 2015 ga Olje- og energidepartementet tillatelse til byggingen av vindparken.

Hele veien har det vært stor motstand fra deler av lokalbefolkningen i Kattfjord. Det har vært bekymringer for forurensning av drikkevannet, for hvordan vindparken vil påvirke turismen samt for rein- og sauedriften i området.

Frakter turbiner forbi skole

Da det ble klart at turbinene skal fraktes fra Nordfjordbotn via Kattfjord opp til Kvitfjell og Raudfjell reagerte mange. Flere ønsket ikke tungtransport gjennom bebyggelsen og forbi skolen.

– Turbinene vil bli fraktet i gangfart forbi skolen og opp veien til fjellet. Det vil være politieskorte, som er pålagt, og mannskap som går på hver side av lastebilen. Det vil ikke være noe mer støy enn fra en vanlig lastebil, forsikrer styreleder i KR Vind, Stephan Klepsland.

– Bruker veien for å stoppe vindparken

Klepsland peker opp mot veien som går bak skolen. Denne skal utvides med én meter, og for å hindre støy skal de første 500 meterne asfalteres. Ved skolen skal det settes opp en støyvegg. Dette kan ikke gjøres før den nødvendige konsesjonen er på plass.

– Vi har konsesjon til å bygge på fjellet, men ikke endre på den eksisterende veien enda. Det har vært snakk om at vi bygger vei ulovlig, men det stemmer ikke, sier Klepsland, og fortsetter:

– Det har vært helt ekstremt med reaksjoner på denne adkomstveien, og det er nok mange misforståelser der ute. Det kan også virke som om denne veien blir brukt som en måte å stoppe vindparken på.

Arbeidet starter for fullt

Siden oktober i fjor har arbeidet med å bygge veien oppe på fjellet vært i gang. Men det er først når vinteren er over at arbeidet virkelig setter i gang for fullt.

– Etter vinteren vil Risa intensivere arbeidet. Da skal grunnarbeidet gjøres, som å legge fundament og bygge trafostasjon.

Fra og med mai 2019 skal de 67 turbinene fraktes fra Nordfjordbotn. 20 skal til Kvitfjell og 47 til Raudfjell. Dette vil ta omtrent fire måneder, og det vil bli fraktet maks en turbin om dagen.

– Vil ikke være evig motstand

Risa er et entreprenørselskap basert i Rogaland. De har lang erfaring med utbygging av vann- og vindkraft, men dette er deres første prosjekt så langt nord. Tor Bjarne Olsson, seniorrådgiver i Risa, tror motstanden fra lokalsamfunnet ikke vil vare.

– Det kommer ikke til å være en evig motstand mot dette. Erfaringen er at lokalsamfunnet aksepterer tiltaket. En forskjell her er at motstanden har vart etter at det ble bestemt at vindparken skal bygges. Det er litt spesielt, sier han, og legger til:

– Men selvsagt trenger vi korrektiver. Om noen ser noe som ikke er slik det skal være, vil vi jo gjerne høre om det.

Ønsker dialog

Det har blitt holdt flere informasjonsmøter i forbindelse med utbyggingen av vindparken. Senest mandag kveld.

– Da avgir vi statusrapport og lokalbefolkningen kan stille spørsmål, sier Klepsland.

– Jeg tror folk verdsetter å få informasjon om hva vi gjør. Når vi snakker til folk ansikt til ansikt når vi lettere ut. Disse samtalene har vært nyttige, også for oss. Lokalbefolkningen kjenner jo til vind- og værforholdene her, sier prosjekt- og byggeleder i Indira Management AS, Knut Bakkemo.