Diskrimineringsombudet krever svar etter flyktning-nei på aktivitetsgård i Lom