Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og forskere har tatt til orde for at programmering og datakoding kommer på timeplanen både for å bedre matematikkunnskapen til elevene og gjøre dem bedre rustet til et fremtidig arbeidsliv. Mandagens foredrag og workshops er det første lærekurset i programmering i Tromsø.

Lærer om å lære

– Elever er dårlige til problemløsning. De er vante til å følge ferdige oppskrifter og gjøre det de får beskjed om. Koding fungerer veldig bra for problemløsning og en fin inngang til en verden de unge liker å være i. Alle bruker teknologi, men få vet hva som ligger bak, sier pedagog Mona Holmø på Nordnorsk Vitensenter.

Hun viser til Ludvigsen-utvalget som nylig vurderte grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Utvalget mener elever som utvikler et bevisst forhold til egen læring, som lærer om det å lære, og tenker over hvordan de lærer, er bedre rustet til å løse problemer på en reflektert måte, alene og sammen med andre.

Kodeklubben Tromsø

«Lær Kidsa Koding» er et frivillig initiativ som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. De vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy, blant annet gjennom egne landsomfattende kodeklubber.

Kodeklubben Tromsø ble startet vinteren 2014. Snart er de i gang igjen med nye klubbkvelder for å lære unge kunsten å kode.

– Her får de lov til å bygge noe sjøl ved bruk av visuelt og tekstbasert programmeringsspråk. Tirsdager er for viderekomne og eldre, mens onsdager er for nybegynnere og yngre, sier Bjørn Fjukstad.

Plass til flere

Han og Holmø gjør dette av ren idealisme. Tilbudet gjelder for alle fra barnetrinnet til videregående skole. De yngste som ikke er lesekyndige må ha med foreldre som kan hjelpe dem.

– Vi gjør dette på helt frivillig basis. Kodeklubben er datateknologiens svar på barneidretten. Foreldre sier at barna er med fordi de ikke passer inn i idretten. Vi har så langt 26 påmeldte og alle som har lyst til å være, får være med, sier Fjukstad.

Programmering er allerede kommet inn i skolen flere steder, Fjukstad og Holmø håper det også skjer i Tromsø.

– Vi gjør dette på fritida, men målet er å få det inn i Tromsø-skolen på alle trinn. I desember arrangerer vi Kodetimen hvor målet er at alle elevene bruker én skoletime til å prøve ut programmering.

foto
LÆRER: Lærere i dyp konsentrasjon mens de lærer om programmering. Foto: Mona Holmø / Nordnorsk Vitensenter