Kontrollkomiteen vil se samtalelogg i Innovasjon Norge-saken

foto