Anni Skogman (Frp) er kritisk til forslaget fra Statens vegvesen.

– Jeg har sittet i kommunestyremøtet i hele dag, så jeg har bare fått sett litt på forslaget, men førsteinntrykket mitt er ikke særlig positivt. Det virker som samtlige forslag fullstendig omringer Tromsø av bomringer, og vi i Frp er svært skeptisk til bompenger. Jeg har sagt meg villig til å delta i et møte med de andre gruppelederne i kommunen for å finne en konstruktiv løsning alle kan stille seg bak, men slik det ser ut nå tror jeg ikke vi kan gå for noen av forslagene, sier Skogman.

- Skal gjøre det raskere å enklere å komme seg fram i Tromsø

Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel i Troms fylkeskommune, ser på de positive sidene ved å innføre bompenger:

– Hele poenget med bompengefinansiering er jo for å gjøre det raskere og enklere å komme seg fram i Tromsø. Pengene skal gå til investeringer i ny infrastruktur som ny Tverrforbindelse, Kvaløyaforbindelsen og nye kollektivtraseer blant annet. Dette vil være en av finansieringskildene for framtidens transportnett i Tromsø, og nå må vi se på hvilke av disse løsningene vi skal gå inn for.

- Vil lytte til befolkningen

Erlend Svardal Bøe (H) er ikke like kritisk som Skogman.

– Nå har vi akkurat fått forslaget, så vi skal være litt forsiktig med å si hvilket forslag vi skal gå for allerede nå. Vi i Høyre har tenkt å lytte til befolkningen i byen, de som faktisk vil rammes av den ekstra avgiften. Men vi er for brukerbetaling av en sort for å finansiere store samferdselsprosjekt, og vi skal bestemme oss etter at forslagene har blitt utredet nærmere, sier Erlend Svardal Bøe.

- Må ikke straffe de som bruker bil mest

Ingrid Marie Kielland i SV mener man nå må finne en mest mulig rettferdig løsning.

– Vi må passe på at vi ikke straffer de som er avhengig av å bruke bil mest, som familier som må hente barn i barnehagen eller næringslivet.

- Må jobbe på tverrs

Ordfører Kristin Røymo (Ap) er glad for at de ulike partiene forsøker å bli enig om et forlik.

– Jeg er glad for at det er lagt fram flere ulike alternativer, som vi nå kan jobbe videre med. Når vi kommer til et forlik på tvers av partilinjene så betyr det at vi kan ta en beslutning som vil stå på tvers av flere perioder, selv om maktforholdene skulle endre seg i fremtiden. Man har kanskje erkjent at i enkelte saker så er vi nødt til å jobbe sammen for å komme i mål på enkelte store saker, sier Røymo.