Virke fornøyd med utvidet støtte til serverings- og reiselivsnæringen

foto