Solberg: Regjeringsadvokaten er inhabil i saker som gjelder Tangen