Forsvarer: Underslag-anmeldt brukte penger på spill

foto