Det har vært møter mellom kommunen og veivesenet etter fremleggelsen av kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya forrige uke. Spørsmålet om hvordan trafikkforholdene for blant annet næringslivet skal løses, har vært diskutert.

Vanskelig for næringslivet

– Vi har god dialog med Statens vegvesen om den videre prosessen. Vi diskuterte blant annet Tverrforbindelsen, som er en statlig vei, og trafikkutfordringene i Breivika, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H).

I kommunedelplanen, som nå er ute på høring, viser veivesenet til et alternativ med en 2,1 kilometer lang to-løps tunnel kostnadsberegnet til 1,3 milliarder kroner som det beste alternativet. Innkjøringen til tunnelen foreslås lagt i forbindelse med den eksisterende rundkjøringen til Breivika havn og Statoil. Veivesenet og kommunen mener det haster med å få gjort noe i Breivika.

– Trafikk fra UNN og Forskningsparken fører til kork, og næringslivet på Skattøra har utfordringer. På kort sikt vil ny Troms Havns planer om ny vei i Breivika løse en del problemer, men på lang sikt på må vi ha ny tverrforbindelse på plass, sier Hilmarsen.

Trenger helhetlig løsning

– Vi er enige om at det mest prekære er områdene Breivika, Tverrforbindelsen og Giævebukta, som har størst problemer. Vei til havna hjelper bare på for dem som skal dit, mens de trafikale forholdene fra Breivika og nordover krever flere og større tiltak, sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

Han mener det haster å få på plass løsninger på de prekære trafikkproblemene fra UNN-rundkjøringen og nordover mot Stakkevollan, og at de må ses i sammenheng med både ny tverrforbindelse og situasjonen i Giæverbukta.

– Vi må få til en helhetlig løsning og må ta større grep. Vi er i god dialog med byrådet om planfremdriften, sier Naimak.