Kommunen med massiv stillingsutlysning: – Veldig mange har søkt