Mindreårig anket dom etter vold og trusler – nå har lagmannsretten konkludert