Marie Helene fikk pris for omtanke og medmenneskelighet