Åtte av ti UiT-studenter får jobb rett etter studiene - og mange blir værende i nord

foto