Sanner: Oljeprisfallet kan forsterke den økonomiske nedgangen