Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves