Antall koronainnleggelser flater ut i Tromsø

foto