Hver time får en person blodpropp i Norge – det skal forskere nå finne årsaken til