Det er reguleringsplanen for ny fylkesvei 862 som skal ut på høring. Planen omfatter ny hovedvei mellom havna i Breivika til Langnes-området via tunnel – men omfatter ikke ny Kvaløyforbindelse – som opprinnelig var tenkt.

Kvaløyforbindelsen tatt ut

Da Statens vegvesen la ut planforslaget var nemlig en forlengelse over til Kvaløya en del av planen, men dette ble som kjent stoppet av kommunestyret – som ønsket et annet traséalternativ.

Vegvesenet ønsket å bygge bru mellom Langnes og Selnes på Kvaløya mens flertallet i kommunestyret ønsket å bygge forbindelsen til Håkøya isteden.

Nå plukkes altså Kvaløyforbindelsen ut av reguleringsplanforslaget.

«Dette må anses om en bestilling til byrådet, og denne delen av planforslaget legges dermed ikke ut til offentlig ettersyn», skriver byrådet i sitt saksfremlegg til kommunestyret.

To løp i tunnel

Den planlagte tunnelen er 2,1 kilometer lang med en prislapp kostnadsberegnet til 1,3 milliarder kroner. Toløps-tunnelen skal ha innslag like sør for Breivika videregående skole og i Giæverbukta.