Arnoldus Schytte-Blix, som tidligere har vært styreleder og mangeårig forvalter, kan bekrefte at Universitetet i Tromsø har valgt å legge Ryøya ut for salg.

- Dette skjer blant annet fordi universitetet trenger penger til blant annet biologi-bygg. Det ligges nå for salg for å se hva vi kan få for den, forklarer han.

Jordbrukseiendom

Ryøya har vært en jordbrukseiendom siden vikingtiden og det ble drevet jordbruk der frem til 1970. Universitetet tok over eiendommen i 1981. Siden da har det blitt drevet med oppdrett av moskus for forskningsformål.

- Dette prosjektet har pågått i over 30 år og er nå avsluttet. Nå er det kun ei stor okse og to kuer igjen på øya, forklarer han.

- Hvis øya blir solgt vil dyrene bli fraktet til Unviersitetet i Tromsø eller så bli de solgt, legger han til.

- Spesielt

Det er selskapet Privatmegleren som står for salget av øya og daglig leder Jon Rye-Holmboe forteller at han aldri har vært borti et slikt salg tidligere.

- Jeg har aldri solgt en hel øy før, så det er veldig spesielt. For mange i Tromsø er denne øya kjent og kan kanskje betraktes som litt mystisk. Mange omtaler nok Ryøya som "Moskusøya", forteller Rye-Holmboe.

De har enda ikke fastsatt noe pris på den idylliske øya.

- Den skal selges for mest mulig. Vi har diskutert en pris på over 10 millioner kroner, forteller han.

Ryøya ligger idyllisk plassert mellom Kvaløya og Malangshalvøya, mitt i rystraumen. Den er omtrent 1,42 km² stor og er om lag 74 moh.

- I utgangspunktet kan hvem som helst kjøpe øya, sier Rye-Holmboe.

foto
Foto: Privatmegleren
foto
Moskuser på Ryøya, starten av 1980-tallet. Foto: Universitetet i Tromsø