Avis: Trump ba etat om nye bilder av innsettelsen

foto