Forsinkede busser har skapt stor irritasjon hos de aller fleste som velger å reise kollektivt i Tromsø. Når Troms fylkeskommune endelig kunne sette i gang sitt sanntidssystem har de på mange måter allerede sagt «unnskyld» om bussen er forsinka.

Med appen «Troms reise» har du nå mulighet til å se når bussen faktisk kommer, og ikke bare når den skulle vært der.

Økning i antall reisende

På tross av vanskelige forhold og forsinkede busser har fylkeskommunen opplevd en solid økning på hele 5,8 prosent i antall reisende.

– I landets vanskeligste by er vi landets tredje beste på kollektivtrafikk. Det fungerer i det store og det hele. Nå har vi også gjort gode grep med dette systemet, sier Ivar B. Prestbakmo, som er fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms.

Han avduket den store tabellen inne på trafikksentralen til Troms fylkestrafikk som viser oversikten over hvor bussene er til enhver tid.

– Erfaringen alle andre steder er at folk ikke lenger blir irritert over forsinkede busser, eller usikkerheten om bussen har passert, sier Magne Bentsen, som er innleid prosjektleder for fylkeskommunen.

Stor dag

I tillegg er det en sanntidsskjerm inne i bussen som forteller hvor man er og en knapp på busstoppene i sentrum som svaksynte kan trykke på og få opplest hvor langt unna bussene er.

– Dette er en stor dag for kollektivtilbudet i Tromsø, sier Prestbakmo, som forteller at de største holdeplassene i sentrum har fått skjermene.

– Vi regner med at de fleste blir å bruke appen eller nettsiden for å holde seg oppdatert, sier Prestbakmo, som legger til at samme system iverksettes også i Harstad.

77 busser

Av de totalt 95 sentrumsbussene til Nobina har 77 av disse fått skjermer. Flere er på vei, men fylkeskommunen regner med små tekniske problemer i innkjøringsfasen.

– Derfor er vi avhengig av tilbakemeldinger fra publikum om ting som ikke fungerer optimalt, sier Bentsen, som opplyser om at Bergen, Trondheim, Oslo og Kristiansand allerede har sanntidssystem i bruk på sine kollektivtilbud.

foto
AVDUKING: Slik ser skjermene ut inne på trafikksentralen til Troms fylkestrafikk.