Oslo katolske bispedømme vurderer å anke bot for medlemsrot