Svak oppgang i konsumprisindeksen i november

foto