Høyre avviser borgerlig sprekk om nye skipsregisterregler

foto