Bøndene krever 1,83 milliarder i jordbruksoppgjøret

foto