Av:
  • Eline Grønvoll

I dag kommer første leveranse av vaksineutstyr til Tromsø