Elgå-ulven og maken skal flyttes for å unngå at de blir felt

foto