Regjeringen vil gi dagpengemottakere permanent rett til utdanning

foto