Babcock anker ikke dommen om virksomhetsoverdragelse