– Vil være svært overraskende om Avinor ikke bygger ut i Tromsø

foto